GDPR

Personuppgiftspolicy för Teknisk-analys.nus behandling av kund- och användardata

Introduktion

För att kunna erbjuda produkter och tjänster och i övrigt bedriva vår verksamhet behöver Teknisk-analys.nu behandla dina personuppgifter och detta gör vi i enlighet med gällande lagstiftning samt med största möjliga hänsyn till din personliga integritet. Denna integritetspolicy innehåller information om hur och varför vi behandlar dina personuppgifter, hur du kan kontakta oss i personuppgiftsfrågor och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Integritetspolicyn gäller för:
Kunder och potentiella kunder
Kontaktpersoner hos leverantör eller affärspartners
Webbplatsbesökare

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande uppgifter kan komma att behandlas i vår kunddatabas:

 • Namn och kontaktuppgifter: För- och efternamn, e-postadress, postadress och telefonnummer.
 • Uppgifter om dina köp och engagemang (kallas även ”beteendedata”): Produktkategori och produkttyp, till exempel vilken slags produkt du köpt och om produkten är en betalprodukt eller gratistjänst, samt om det är en digital tjänst eller inte, produktens/tjänstens varumärke, information om du har ett pågående kundengagemang, och eventuellt abonnemangsnummer/kundnummer.
 • Enhets- och användningsdata: Data om din enhet (mobil, dator eller surfplatta) och hur du och din enhet interagerar med Teknisk-analys.nu och våra produkter. Vi behandlar information om enhetstyp och webbläsartyp samt information om IP-adressland, dvs. information om vilket land din IP-adress är registrerad (dock lagrar vi inte IP-adressen som sådan). Vi registrerar även vilka delar av Teknisk-analys.nu webbsidor du använder.
 • Målgrupper: Baserat på information om ditt beteende på Teknisk-analys.nu webbsidor och dina kunduppgifter i den gemensamma kunddatabasen försöker vi förstå vad du är intresserad av, till exempel "teknisk analys", "day-trading" eller ”långsiktiga placeringsstrategier”. Teknisk-analys.nu kan sedan använda denna information för att visa dig relaterat innehåll eller annonser.

 

Om du kontaktar Teknisk-analys.nu så kommer vi även att spara information och frågor som du skickar till oss samt eventuell feedback.

Hur samlas personuppgifterna in?

Uppgifterna samlas in av Teknisk-analys.nu på följande sätt:

 • Vissa uppgifter har du lämnat själv till det Teknisk-analys.nu när du blir kund, till exempel dina kontaktuppgifter i samband med att du beställer en kurs.
 • Uppgifter om hur du använder Teknisk-analys.nus tjänster och enhetsdata kan komma att samlas in av Teknisk-analys.nu genom särskild mätteknik på våra webbsidor och appar. Teknisk-analys.nu registrerar även uppgifter om dina köp och engagemang.

Hur vi använder personuppgifter

Teknisk-analys.nu kan komma att använda uppgifterna för de ändamål som vi har sammanfattat nedan. 

 1. Direktmarknadsföring. Adresser kan användas av Teknisk-analys.nu för direktmarknadsföring via mejl och post. Teknisk-analys.nu kan välja segment som de tror är relevanta för den aktuella kampanjen, t.ex. "män i åldersspannet 25-45 år som bor i Umeå". Självklart ska Teknisk-analys.nu alltid respektera om du har invänt mot marknadsföring.
 2. Anpassa innehåll, annonser och erbjudanden. Teknisk-analys.nu kan använda uppgifterna för att anpassa sitt innehåll, erbjudanden och annonser baserat på vad de tror att du är intresserad av.
 3. Kundanalys. Teknisk-analys.nu kan använda uppgifterna för att göra analyser som möjliggör för oss att bättre förstå våra kunder. På detta sätt kan Teknisk-analys.nu förbättra sin kundkommunikation, marknadsföring och service. Denna typ av analyser ska främst göras med hjälp av anonymiserad data.
 4. Produktutveckling. Teknisk-analys.nu kan använda uppgifterna i kunddatabasen för att utveckla och förbättra sina egna befintliga produkter och tjänster.

Närmare om beteendedata. Den mätteknik som används av Teknisk-analys.nu för att mäta beteende online i syfte att anpassa innehåll, annonser och erbjudanden kan endast kopplas ihop med dig som person om du har ett kundengagemang hos Teknisk-analys.nu och om du då surfar i inloggat läge. Vi delar inte kund- eller beteendedata som kan kopplas till en individ i vår gemensamma databas med tredje parter. (Dock behandlar några av våra leverantörer personuppgifter för vår räkning, se vidare under "Delning med samarbetspartners").

Anonym beteendedata. Anonym beteendedata är beteendedata som inte kan knytas till dig som person. Anonym beteendedata kan användas av Teknisk-analys.nu för analys och så kallad anonym segmentering. Anonym segmentering innebär att ett Teknisk-analys.nu kan anpassa annonser baserat på vilken aktivitet som registrerats via en viss cookie på Teknisk-analys.nus webbsida. Om en cookie exempelvis har registrerat ett visst antal klick på daytradingrelaterade delar av webbsidan, kan Teknisk-analys.nu välja att visa daytradingrelaterade annonser och erbjudanden på den webbläsare som cookien tillhör. Det anslutna Teknisk-analys.nu kan enbart använda den anonyma data som uppmätts hos Teknisk-analys.nus egna tjänster. För information om hur du kan blockera och hanterar dina cookies, vänligen läs vår cookie policy.

 

Laglig grund

Teknisk-analys.nu vars tjänst/produkt som du har köpt eller använder kan samla in dina personuppgifter med olika lagliga grunder, till exempel för att det är nödvändigt för att uppfylla ett avtal med dig, med ditt samtycke, eller för att bolaget har ett berättigat intresse av behandlingen.

Den lagliga grunden för vår gemensamma personuppgiftsbehandling är Teknisk-analys.nus berättigade intresse att kunna bedriva verksamheten på ett effektivt och integritetsvänligt sätt genom en enhetlig, kvalitetssäker och effektiv dataanalysförmåga. Genom kundregistretet kan Teknisk-analys.nu berättigade intressen tillgodoses, nämligen

 1. intresset av att ha korrekta och kompletta uppgifter till sina kunder för att till exempel säkerställa leveranser,
 2. intresset av att kunna marknadsföra sina produkter och tjänster, och
 3. intresset av att förstå sina kunders önskemål och behov för att uppnå relevans i innehåll och annonser på sina sajter, bedriva bättre kommunikation, marknadsföring och service och utveckla bättre produkter.

I den utsträckning som vi behandlar dina personuppgifter för att hantera din begäran om registerutdrag, radering eller invändning gör vi det för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. 

Delning med samarbetspartners
Teknisk-analys.nu delar inte dina uppgifter med tredje part om du inte har samtyckt till detta. Vi delar dock dina kontaktuppgifter med våra samarbetspartners eller andra tredje parter om detta är nödvändigt för fullgörande av tjänsten eller produkten du har beställt eller om det behövs för att tillhandahålla dig de förmåner som ingår i denna. Exempel på våra samarbetspartners är Thinkific. Den rättsliga grunden för denna delning är fullgörande av avtal. Delningen pågår så länge du är kund eller medlem hos oss.

Slutligen kan vi komma att behöva lämna ut eller spara dina uppgifter när vi anser att det är nödvändigt för att:

 1. följa lagen eller rättslig process och ge ut information till polis och andra behöriga myndigheter
 2. hantera och upprätthålla säkerheten för våra tjänster och produkter, däribland att förhindra eller stoppa en attack på våra system eller nätverk,
 3. skydda rättigheter eller egendom som tillhör Teknisk-analys.nu.

 

Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter

Teknisk-analys.nu kundtjänster och användarkonton. Om du är kund hos ett Teknisk-analys.nu kan du vända dig till vår kundtjänst om du vill begära registerutdrag, radering och rättelse av uppgifter hos Teknisk-analys.nu, eller om du till exempel vill invända mot Teknisk-analys.nus marknadsföring. 

Även om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter avseende de personuppgifter som behandlas i den gemensamma kunddatabasen kan du vända dig kundtjänsten.

Du hittar kontaktuppgifter till Teknisk-analys.nus kundtjänst nedan under punkten ”Kontakta oss”.

 

Du har även rätt att framföra klagomål hos Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Datainspektionen är den myndighet i Sverige som utövar tillsyn över hur vi som företag följer GDPR och annan dataskyddslagstiftning.

Om du begär att vi spärrar dig från direktmarknadsföring och telefonförsäljning så kommer vi att behålla en kopia av dina kontaktuppgifter i våra interna spärrlistor för att se till att du inte får del av oönskad marknadsföring.

Som regel fattar vi inte beslut som bygger på automatisk bearbetning och profilering som får en rättslig effekt för dig enligt definition i artikel 22 GDPR. Om vi skulle använda oss av sådana förfaranden i enskilda fall informerar vi dig om detta separat och begär ditt samtycke före att sådan ny användning av dina personuppgifter skulle ske, i den utsträckning det krävs enligt lag.

 

Var behandlar ni mina personuppgifter?

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Personuppgifterna kan dock komma att överföras till och behandlas av leverantör eller underleverantör i tredje land. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert sker överföring endast till länder som enligt beslut från EU-kommissionen anses ha adekvat skyddsnivå. Till exempel behandlas uppgifter i USA genom att en av våra underleverantörer är hemmahörande i USA. Denna leverantör är certifierad under Privacy Shield vilket är ett regelverk som syftar till att skydda personuppgifter med likvärdig skyddsnivå som gäller inom EU/EES.

 

Hur länge vi sparar personuppgifter

För databasen gäller att kunddata sparas så länge som du har ett aktivt kundengagemang hos Teknisk-analys.nu och upp till 12 månader därefter om du inte dessförinnan har begärt att dina uppgifter ska raderas.

 

Cookies och liknade teknologier

Våra webbsidor använder cookies för att behandla dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och för vilka syften i vår information om användning av cookies.

 

Ändringar i denna personuppgiftspolicy

Vi ser löpande över den information som vi ger Teknisk-analys.nu kunder och användare, och vi uppdaterar denna när det behövs med hänsyn till den feedback vi får eller om personuppgiftsbehandlingen förändras. Integritetspolicyn kan därför komma att uppdateras och vi meddelar i så fall detta på vår webbplats. Där sparar vi även tidigare versioner i ett arkiv som du hittar på samma länk.

 

Kontakta oss

Du kan kontakta Teknisk-analys.nus kundtjänst och vårt dataskyddsombud via mejladressen teknisk-analys@teknisk-analys.nu.

 

Uppdateringar

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2020-07-09.